Kambariai ir Kainos 🚭 Rooms & Rates

Vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka tvirtiname užsakymus apgyvendinimui nuo 2021-06-10 iki 2021-08-28. Jei dėl COVID-19 pandemijos LR Vyriausybė paskelbia karantiną ar įveda draudimą teikti apgyvendinimo paslaugas užsakytu laikotarpiu, pilnai grąžiname sumokėtą avansą.

 

Iki 2021-06-10 tvirtiname užsakymus apgyvendinimui tik atskiru susitarimu telefonu 866987000 arba el. paštu naujojikarkle@gmail.com