Kambariai ir Kainos 🚭 Rooms & Rates

Vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka tvirtiname užsakymus apgyvendinimui iki 2021-08-28. Jei dėl COVID-19 pandemijos LR Vyriausybė paskelbia karantiną ar įveda draudimą teikti apgyvendinimo paslaugas užsakytu laikotarpiu, pilnai grąžiname sumokėtą avansą.

 

Apgyvendinimo paslaugas teikiame vadovaujantis LR Vyriausybės Nutarimo Nr. 1226 galiojančia suvestine redakcija. Visi atvykstantys poilsiautojai privalo atitikti LR Vyriausybės nustatytus reikalavimus. Registruojantis apgyvendinimui pateikite galiojantį Galimybių pasą arba užpildykite sveikatos būklės deklaraciją. Poilsiautojai neapgyvendinami, jei registruojantis neatitinka aukščiau nurodytų reikalavimų, avansu sumokėti pinigai negražinami.