top of page

Gaisrinės saugos atmintinė  Fire Safety Memory

GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ ATMINTINĖ


GERBIAMIEJI “Naujoji Karklė” GYVENTOJAI!

Prašome laikytis gaisrinės saugos taisyklių


Išeidami iš kambario bei poilsio namų išjunkite televizorių, radijo imtuvą, kondicionierių, šviestuvus, virdulį, lygintuvą ar kitus elektrinius prietaisus. Primename, kad pavojinga uždengti toršerus ir stalinius šviestuvus degiomis medžiagomis. 
Jokiu būdu nerūkykite poilsio namų kambariuose ar kitose bendro naudojimo patalpose. Tai labai pavojinga, taip pat užtraukia administracinę atsakomybę. Rūkydami balkonuose nemėtykite cigarečių ir nuorūkų į dėžes ar indus su popieriais, nemėtykite nuorūkų per balkoną. Nesineškite į kambarį ir jame nelaikykite medžiagų, galinčių sukelti gaisrą. Susipažinkite su žmonių evakavimo planais ir evakuacijos keliais. Pasistenkite gerai įsiminti vietas, pro kurias galima išeiti, ir laiptinių išdėstymą. Nepalikinėkite daiktų ar senų baldų koridoriuose, nes gaisro atveju jie gali trukdyti evakuotis iš pastato.
Bendro naudojimo patalpose pajutę dujų kvapą iš karto išjunkite visus degančius prietaisus, užsukite dujų sklendę ir atidarykite langą. Apie nuotėkį skubiai praneškite telefonu 8-669-87000.

Asmenys, pažeidę šios ir kitų gaisrinės saugos taisyklių bei norminių dokumentų reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų bei svečių namų vidaus tvarkos taisyklių nustatyta tvarka.


KILUS GAISRUI JŪSŲ KAMBARYJE:
Jeigu degimo židinio negalite nuslopinti savo jėgomis, nedelsdami praneškite apie jį bendruoju pagalbos telefono numeriu 112, išeikite iš kambario ir uždarykite duris, jų nerakinkite. Jei nesuveikė gaisro sirenos, patys paspauskite pavojaus mygtuką apsaugos sistemos pultelyje prie išėjimo iš pastato. Būtinai praneškite apie gaisrą svečių namų administracijai tel. nr. 8-669-87000. Pasitraukite iš pavojingos zonos ir veikite pagal svečių namų administracijos arba ugniagesių nurodymus.


KILUS GAISRUI NE JŪSŲ KAMBARYJE:
Nedelsdami praneškite apie jį bendruoju pagalbos telefono numeriu 112. Jei nesuveikė gaisro sirenos, patys paspauskite pavojaus mygtuką apsaugos sistemos pultelyje prie išėjimo iš pastato. Išeikite iš savo kambario tada, kai uždarysite langus ir duris. Jeigu koridoriai ir laiptinės uždūmintos ir pasitraukti iš patalpų negalima, pasilikite savo kambaryje ir plačiai atverkite langus. Esant galimybei išeikite į balkoną ir uždarykite duris. Sandariai uždarytos durys gali ilgam apsaugoti nuo pavojingos temperatūros. Kad neapsinuodytumėte dūmais, uždenkite plyšius ir vėdinimo sistemos kanalus vandenyje sudrėkintais rankšluosčiais arba patalyne, bandykite telefonu pranešti poilsio namų Administracijai ir gaisrininkams savo buvimo vietą. 


SUVEIKUS PRIEŠGAISRINEI PAVOJAUS SIRENAI SKAMBINKITE 8-669-87000

 

IŠEIKITE IŠ PATALPŲ Į LAUKĄ

(VADOVAUKITĖS EVAKUACINIAIS PLANAIS)

 

PASIRŪPINKITE VAIKAIS, PAGYVENUSIAIS IR NEĮGALIAISIAIS ASMENIMIS


KILUS GAISRUI SKAMBINKITE

112

Omnitel - 101

Bitė ir Tele2 - 011

nurodyti tikslų adresą, gaisro kilimo priežastis ir išsamiai atsakyti į pateiktus klausimus

UGNIES GESINTUVAI YRA EVAKUACIJOS PLANUOSE PAŽYMĖTOSE VIETOSE

bottom of page