top of page

Privatumo politika Privacy Policy

Privatumo politika

 

Šioje Privatumo politikoje pateikiame pagal Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES) (toliau – Reglamentas) privalomą informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, atliekamą Jums naudojantis mūsų interneto svetaine.

                
Duomenų valdytojas, nustatantys Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, yra poilsio namai „Naujoji Karklė“ (adresas Karklininkų g. 4A-1, LT-92383 Karklė, Klaipėdos raj., telefonas +370 669 87000, el. paštas: naujojikarkle@gmail.com) (toliau – Naujoji Karklė).


Svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte privatumo politiką, nes joje numatytos sąlygos taikomos fiziniams asmenims lankantis mūsų interneto svetainėje, vykdant komunikaciją su Naujoji Karklė ir kitokiu būdu pateikiant asmens duomenis. Prašome reguliariai perskaityti aktualią šio dokumento versiją, nes ateityje jos turinys gali keistis.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.


Žemiau pateikiama informacija apima šiuos duomenų tvarkymo tikslus: (i) tiesioginės rinkodaros vykdymą; (ii) atrankoje dalyvaujančių kandidatų į darbo vietas asmens duomenų tvarkymą ir kandidatų duomenų bazės administravimą; (iii) skundų, paklausimų ar užsakymų administravimą; (iv) komunikaciją elektroniniu paštu; (v) slapukų naudojimą; (vi) socialinių tinklų naudojimą; (vii) sutarčių sudarymą ir vykdymą. Šioje Privatumo politikoje taip pat aprašomos Jūsų kaip duomenų subjekto teisės, duomenų teikimas jų gavėjams ir kitos asmens duomenų tvarkymo sąlygos, taikomos visiems aukščiau išvardintais tikslais Naujoji Karklė tvarkomiems asmens duomenims.

 

Tiesioginės rinkodaros vykdymas


Jeigu esate mūsų klientas ar išreiškėte savo valią gauti Naujoji Karklė pasiūlymus, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys, įskaitant elektroninio pašto adresą ir telefoną, bus naudojami tam, kad paminėtais kontaktiniais duomenimis būtų galima Jums pateikti informaciją apie prekes ir paslaugas, naujienas, akcijas, renginius ar kitokią tiesioginę rinkodarą sudarančią informaciją.


Tiesioginė rinkodara be sutikimo Jūsų elektroniniu paštu bus vykdoma tik tuo atveju, jeigu esate mūsų klientas ir/ar narys. Tokia rinkodara bus vykdoma remiantis teisės aktų suteikta teise.


Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 5 metus nuo sutikimo davimo arba santykių su jumis pabaigos.


Kiekviename Jums siunčiamame elektroniniame laiške bus sudaryta galimybė tiesioginės rinkodaros pranešimų atsisakyti. Jų atsisakyti arba atšaukti sutikimą taip pat galite susisiekę Naujoji Karklė kontaktiniais duomenimis.


Atrankoje dalyvaujančių kandidatų į darbo vietas asmens duomenų tvarkymas ir kandidatų duomenų bazės administravimas


Jeigu pagal mūsų interneto svetainėje skelbiamą ar specializuotoje, darbuotojų atrankoms ir darbo paieškoms skirtoje interneto svetainėje patalpintą skelbimą dėl atrankos į konkrečią darbo vietą atsiuntėte savo CV (gyvenimo aprašymą), motyvacinį laišką, rekomendacijas ir/ar kitus dokumentus ar duomenis, Jūsų savanoriškai pateikti bei kiti toliau įvardinti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos tikslu.


Atrankos vykdymo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkysime tol, kol nuspręsime į darbą priimti konkretų kandidatą, pasibaigs jo bandomasis laikotarpis arba nuspręsime užbaigti atranką neatrinkus jokio kandidato. Šis laikotarpis dažniausiai netrunka ilgiau nei keturi mėnesiai. Jeigu tokiam savo duomenų tvarkymui neprieštarausite, po atrankos pabaigos Jūsų CV ir kitus pateiktus duomenis kandidatų duomenų bazės administravimo tikslu saugosime 3 metus tam, kad kilus naujo darbuotojo poreikiui galėtume susisiekti su Jumis ir pakviesti dalyvauti naujoje atrankoje arba pateikti darbo pasiūlymą.


Jūsų asmens duomenis tvarkysime Jūsų sutikimo dalyvauti atrankoje pagrindu, o po atrankos pabaigos saugosime teisėto intereso pagrindu. Tam tikrus veiksmus taip pat galime atlikti vykdydami teisės aktuose numatytas prievoles. Jūsų asmens duomenų pateikimas siekiant dalyvauti atrankoje yra savanoriškas, tačiau, jeigu duomenų nepateiksite, negalėsime įvertinti Jūsų kandidatūros tinkamumo. Dėl duomenų saugojimo po atrankos pabaigos galite išreikšti prieštaravimą – tokiu atveju Jūsų asmens duomenis sunaikinsime ir ateityje darbo pasiūlymų neteiksime, nebent savanoriškai dalyvausite naujoje atrankoje arba pakartotinai atsiųsite savo duomenis. Jeigu nesutinkate, kad Jūsų duomenis saugotume po atrankos pabaigos, informuokite apie tai siųsdami mums savo CV bei kitus duomenis, atsakydami į elektroninį laišką arba pasirašydami informavimo formą susitikimo metu.


Informuojame, kad pasinaudojant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų suteikta teise, gali būti kreiptasi į Jūsų ankstesnius darbdavius ir paprašyta jų nuomonės apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tačiau į Jūsų esamą darbdavį nebus kreipiamasi be Jūsų aiškiai išreikšto išankstinio sutikimo.


Skundų, paklausimų ar užsakymų administravimas


Jeigu elektroniniu paštu, raštu ar kitokiu būdu pateikėte skundą, pretenziją, paklausimą ar užsakymą, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys bus tvarkomi šio skundo, pretenzijos, paklausimo ar užsakymo administravimo tikslu.


Jeigu Jūsų pateiktas skundas ar pretenzija bus susijęs su potencialiai galinčiu kilti ginču, galimai padaryta žala ir pan., taip pat jeigu vykdant užsakymą atsiras sutartiniai santykiai, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi maksimalų 10 metų laikotarpį. Jeigu su skundu ar pretenzija susiję asmens duomenys nebus susiję su galimu ginču, jie bus sunaikinti per trumpesnį laikotarpį, kai šie duomenys nebebus reikalingi tikslui pasiekti. Įprastai toks laikotarpis neviršija 1 metų. 

Jūsų asmens duomenų tvarkymas bus grindžiamas Jūsų laisvos valios išraiška, t. y. sutikimu pateikti duomenis, tačiau, tam tikrais atvejais (pavyzdžiui, esant galimybei kilti ginčui ar jam kilus) skundo tolesnio saugojimo pagrindas gali tapti teisės aktas.


Komunikacija elektroniniu paštu


Pagal Reglamentą asmens duomenimis yra laikomas susirašinėjimo elektroniniu paštu turinys, net jeigu susirašinėja juridinių asmenų darbuotojai. Atsižvelgdami į tai, elektroninės komunikacijos turiniui, taip pat elektroninio pašto adresams yra taikomos pagal Reglamentą privalomos asmens duomenų tvarkymo taisyklės.


Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos valios išraiška vykdyti komunikaciją elektroniniu paštu ir joje pateikti tam tikrus duomenis, t. y. sutikimas. Be to, duomenų tvarkymo pagrindas taip pat gali būti sutarties vykdymas bei teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas.


Jūsų elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo turinys ir susiję duomenys bus tvarkomi laikantis proporcingumo principo. Šie duomenys visų pirma bus matomi to asmens, su kuriuo tiesiogiai elektroniniu paštu komunikuosite. Tačiau tam tikrais atvejais Jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir kiti darbuotojai, pavyzdžiui, vidaus administravimo, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, darbuotojo pavadavimo ir susijusiais tikslais bei panašiose situacijose.


Slapukų naudojimas


Slapukas (angl. Cookie) yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kuris yra įrašomas į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų yra naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.


Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.


Mūsų interneto svetainėje naudojami toliau apibūdinami slapukai:

svetainės funkcionavimą užtikrinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti interneto svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine.


Mūsų interneto svetainėje naudojamų slapukų sąrašą galite rasti žemiau:

SLAPUKO PAVADINIMAS

SLAPUKO PASKIRTIS

SAUGOJIMO TRUKMĖ

PHPSESSID 


$_COOKIE[’_allowcookies’]

Slapukas skirtas tam, kad svetainė funkcionuotų ir ja būtų galima naudotis 
kalbom perjungti 

privatumo politikos juostai patvirtinti

Sesijos metu 


menuo


Kaip valdyti ir ištrinti slapukus.


Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukus priimtų automatiškai. Turėdami informacijos, kaip ir kam jie naudojami, galite apsispręsti, ar slapukus pasilikti, ar juos naršyklėje išjungti. Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Norėtume įspėti, kad atsisakę slapukų galite netekti galimybės naudotis kai kuriomis funkcijomis. Nenorėdami  gauti slapukų, galite nustatyti savo naršyklę atmesti visus slapukus arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.


Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėje gali būti leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.


Socialinių tinklų naudojimas


Mūsų Naujoji Karklė turi paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/Naujoji-Karkle-777529859295483/

 

Informaciją, kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.


Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.


Sutarčių sudarymas ir vykdymas


Sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkysime tuos Jūsų duomenis, kuriuos pateiksite sudarydamas sutartį, taip pat tuos duomenis, kuriuose gausime Jums vykdant sutartį. Jeigu nepateiksite savo asmens duomenų, negalėsime Jūsų identifikuoti ir sudaryti su Jumis sutarties.


Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas šiuo tikslu yra sutarties vykdymas arba Jūsų prašymu atliekami veiksmai prieš sudarant sutartį. Tam tikrų asmens duomenų tvarkymo veiksmų pagrindas taip pat gali būti teisės aktuose numatytų prievolių vykdymas, pavyzdžiui, siekiant atitikti mokesčių mokėjimą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytas pareigas.


Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau nei 10 metų nuo sutarties su Jumis pasibaigimo.


Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams


Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami:

IT, serverio, pašto, archyvavimo, rinkodaros, buhalterijos, pašto ir kurjerio paslaugų teikėjams;

notarams, antstoliams, advokatams, konsultantams, auditoriams, skolų išieškojimo bendrovėms;

draudimo ir brokerių bendrovėms;

teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;

potencialiems arba esamiems mūsų verslo ar jo dalies perėmėjams ar jų įgaliotiems konsultantams ar asmenims.


Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?


Renkant ir naudojant Jūsų pateiktus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus Jūsų asmens duomenis, laikomasi šių principų:

Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);

Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).


Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas


Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; teisę atšaukti sutikimą ir nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.


Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių.


Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali būti paprašyta atitinkamo mokesčio, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

 


Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis šiais kontaktiniais duomenimis: naujojikarkle@gmail.com  arba pateikti/atsiųsti  Naujoji Karklė adresu, nurodytu šios politikos pradžioje.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Asmens duomenų tvarkymas

 

Galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d.

 

Šiuose Asmens duomenų tvarkymo principuose (toliau – Principai) pateikiama informacija, kaip poilsio namai Naujoji Karklė  (toliau – Naujoji Karklė) tvarko asmens duomenis.

Šie Principai taikomi Naujoji Karklė ir Klientų, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su Naujoji Karklė teikiamomis paslaugomis ir tarpusavio santykiais, įskaitant santykius su Klientais, atsiradusius iki šių Principų įsigaliojimo.

 

Sąvokos

 

Klientas – bet kuris fizinis asmuo, kuris tiesiogiai ar per juridinį asmenį, kurį atstovauja, naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susijęs su Naujoji Karklė teikiamomis paslaugomis.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu. Tvarkymas – bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).

Naujoji Karklė – fizinis asmuo, kuris veikia kaip Asmens duomenų valdytojas.

 

Bendrosios nuostatos

 

2.1 Šiuose Principuose pateikiamos bendros nuostatos, kaip Naujoji Karklė tvarko Asmens duomenis. Papildoma informacija apie Asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta paslaugų sutartyse ir kituose su paslaugomis susijusiuose dokumentuose, taip pat Naujoji Karklė interneto svetainėje: www.naujojikarkle.lt  

2.2 Naujoji Karklė užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

 

Asmens duomenų kategorijos

 

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Kliento, iš Kliento veiklos jam naudojantis paslaugomis ir išorinių šaltinių (katalogų, įmonių registrų, Kliento tinklapių bei kitų trečiųjų šalių). Pagrindinės Asmens duomenų, kuriuos renka Naujoji Karklė kategorijos, tačiau jomis neapsiribojant, yra:

3.1 Asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė. Sutarties sudarymo atveju papildomai: asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenys.

3.2 Duomenys ryšiams: telefono numeris, el. pašto adresas.

3.3 Duomenys apie ryšius su juridiniais asmenimis: duomenys, kuriuos pateikia Klientas arba kurie gaunami iš viešų registrų ar trečiosios šalies sandorio vykdymo atitinkamo juridinio asmens vardu tikslais (darbovietė, pareigos).

3.4 Duomenys, gaunami ir (arba) sukuriami vykdant teisės aktų reikalavimus: duomenys, gauti pagal teisėsaugos institucijų, notarų, mokesčių administratoriaus, teismų ir antstolių paklausimus, duomenys apie nepadengtus įsiskolinimus.

3.5 Duomenys apie Kliento rezidavimo vietą mokesčių tikslais: Kliento veiklos ar gyvenamoji vieta, mokesčių mokėtojo identifikaciniai numeriai.

3.6 Duomenys, surinkti naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis. Duomenys, kurie surinkti Klientui naudojantis:

3.6.1 Elektroninių pažymų sistemos išrašymo paslauga, kurios metu netiesiogiai ar tiesiogiai gaunama informacija: transporto priemonė, valstybinis numeris, modelis ir kt.

3.7 Duomenys, susiję su paslaugų teikimu: duomenys apie sutarčių vykdymą arba nevykdymą, užsakytas paslaugas, naudojimąsi atskiromis paslaugos funkcijomis, galiojančias arba baigusias galioti sutartis, pateiktas paraiškas, prašymus ir skundus, taikomus paslaugų mokesčius.

3.8 Duomenys apie elgesio įpročius, prioritetus ir pasitenkinimą paslaugomis: duomenys apie aktyvumą bei veiksmus naudojantis paslaugomis, Klientui teikiamas paslaugas, asmeninius nustatymus, Kliento atsiliepimus apie paslaugas, duomenys apie tai ar Klientas patenkintas paslaugomis .

3.9 Duomenys apie dalyvavimą Naujoji Karklė organizuojamuose konkursuose ir akcijose: duomenys apie konkursų metu laimėtus prizus.

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindas

 

Pagrindiniai tikslai, kurių siekia Naujoji Karklė, tvarkydami asmens duomenis:

4.1 Santykių su Klientais palaikymas, galimybių naudotis Naujoji Karklė produktais ir paslaugomis sudarymas ir administravimas

Sutarties su Klientu sudarymas ir vykdymas, duomenų apie Klientą atnaujinimas, siekiant užtikrinti jų teisingumą, naudojantis išoriniais registrais, kai tai yra būtina vykdant sutartį ar siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sutarties sudarymą ar vykdant  teisinę pareigą.

4.2 Rizikos vertinimas

Siekiant nustatyti, kokias paslaugas ir produktus bei kokiomis sąlygomis galima pasiūlyti Klientui prieš sudarant sutartį ar siekiant Naujoji Karklė teisėto intereso užtikrinti patikimą rizikos valdymą.

4.3 Kliento ir (arba) Naujoji Karklė  interesų apsauga

Siekiant apsaugoti Kliento ir (arba) Naujoji Karklė interesus, vykdyti Naujoji Karklė teikiamų paslaugų kokybės tikrinimą, pateikti komercinio sandorio ar kitokios verslo komunikacijos įrodymus (pokalbių įrašymas), kai tai būtina vykdant sutartį, siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant sutartį, vykdyti bet kokio netinkamo ar neteisėto naudojimosi Naujoji Karklė paslaugomis prevenciją, apribojimą ir tyrimą. Kliento asmens duomenų panaudojimas užtikrinant apmokėjimą bei galimą skolų išieškojimą už suteiktas prekes ar paslaugas pagal sutartinius santykius.

4.4 Papildomų paslaugų teikimas, Kliento nuomonės teiravimasis, rinkos tyrimai ir statistinių duomenų rinkimas

Naujoji Karklė paslaugų siūlymo Klientui tikslu, gavus Kliento sutikimą arba siekiant Naujoji Karklė teisėto intereso, susijusio su papildomų paslaugų siūlymu.

4.5 Teisinių prievolių vykdymas ir tapatybės nustatymas

Vykdant teisės aktų reikalavimus, duomenų pateikimo kompetentingoms institucijoms reikalavimus, siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant sutartį bei veikiant pagal sutartį, vykdant teisinę pareigą ar siekiant Naujoji Karklė teisėto intereso užtikrinti tinkamą rizikos ir organizacijos valdymą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

4.6 Piktnaudžiavimo paslaugomis prevencijos vykdymas ir tinkamo paslaugų teikimo užtikrinimas

Siekiant užkirsti kelią neteisėtai prieigai ir neteisėtam duomenų naudojimui informacijos saugumo užtikrinimo tikslais, kai tai yra būtina vykdant sutartį, siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant sutartį ar vykdant  teisinę pareigą, arba siekiant Naujoji Karklė teisėtų interesų, susijusių su galimybės naudotis Naujoji Karklė paslaugomis sudarymu, naudojimosi jomis ir jų veikimo kontrole.

4.7 Teisinių reikalavimų pateikimas, įvykdymas ir gynimas

Teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo, perleidimo ir gynimo tikslais, kai tai yra būtina vykdant sutartį, siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant sutartį ar vykdant teisinę pareigą, arba siekiant Naujoji Karklė teisėto intereso, susijusio su teisinių reikalavimų vykdymu.

4.8 Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

 

Profiliavimas, asmeninių pasiūlymų pateikimas ir automatizuotų sprendimų priėmimas

 

5.1 Naujoji Karklė vykdomas profiliavimas yra susijęs su Asmens duomenų tvarkymu automatiniu būdu siekiant įvertinti, išanalizuoti arba prognozuoti, pavyzdžiui, tokio asmens pasirinkimus, interesus. Profiliavimas grindžiamas Naujoji Karklė teisėtais interesais, teisinės pareigos vykdymu, sutarties vykdymu ir/arba Kliento sutikimu.

5.2 Naujoji Karklė gali tvarkyti Asmens duomenis, siekdamas pagerinti Klientui teikiamų paslaugų kokybę, pavyzdžiui, pritaikant siūlomas paslaugas aukštesnės kokybės kriterijams ar paslaugų apimties padidinimui. Jei Klientas nėra paprieštaravęs Asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslu, Naujoji Karklė gali tvarkyti Asmens duomenis tam, kad pateiktų bendrus ir asmeninius Naujoji Karklė teikiamų paslaugų pasiūlymus. Tokia rinkodaros veikla gali būti grindžiama Kliento naudojamomis paslaugomis ir tuo, kaip klientas jomis naudojasi.

5.3 Profiliavimo veikla asmeninių pasiūlymų parengimo ir rinkodaros tikslu yra grindžiama Naujoji Karklė teisėtu interesu. Naujoji Karklė užtikrina Klientui galimybę valdyti savo privatumo nustatymus, naudojantis patogiu įrankiu.

5.4 Taip pat Naujoji Karklė gali rinkti statistinius duomenis apie Klientą, tokius kaip būdingas elgesys naudojantis palaugomis.

 

Asmens duomenų gavėjai

 

Asmens duomenys yra perduodami gavėjams, tokiems kaip:

6.1 Valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys vykdantis įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, mokesčių administravimo priežiūrą, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančios institucijos).

6.2 Auditoriai, teisės ir finansų konsultantai; Naujoji Karklė įgalioti duomenų tvarkytojai.

6.3 Trečiosios šalys, tvarkančios registrus (įskaitant paskolų registrus, Gyventojų registrą, Juridinių asmenų registrą ar kitus registrus, kuriuose tvarkomi asmens duomenys).

6.4 Skolų išieškojimo įmonės, kurioms perleidžiami reikalavimai į Kliento įsiskolinimą, teismai, neteisminės ginčų nagrinėjimo institucijos ir bankroto administratoriai.

6.5 Kiti asmenys, susiję su Naujoji Karklė paslaugų teikimu, tokie kaip Klientui teikiamų paslaugų teikėjai, kurių teikiamoms paslaugoms būtini Kliento duomenys ar kitos įgaliotos šalys, administruojančios su Kliento turtu susijusius mokesčius ir baudas.

6.6 Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

 

Geografinė tvarkymo teritorija

 

7.1 Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau tam tikrais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų.

7.2 Asmens duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų, kai perdavimas yra būtinas sutarties sudarymui ir vykdymui su Klientu esančiu už ES / EEE ribų ar Klientas davė sutikimą tokių duomenų perdavimui trečiai šalia sutarties vykdymo užtikrinimui.

 

Saugojimo laikotarpis

 

8.1 Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į su Klientu sudarytų sutarčių pobūdį, Naujoji Karklė  teisėtu interesu arba teisės aktų reikalavimais (pvz., reglamentuojančiais apskaitos reikalavimus, ieškinio senaties terminą ir kt.).

 

Kliento, kaip duomenų subjekto, teisės

 

Kliento (duomenų subjekto) teisės aktų jam garantuojamas teisės, susijusios su jo Asmens duomenų tvarkymu apima teisę:

9.1 Reikalauti ištaisyti jo Asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs.

9.2 Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, jeigu Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais (pvz., rinkodaros pasiūlymų gavimas arba dalyvavimas apklausose).

9.3 Reikalauti ištrinti jo Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei Klientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei Asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

9.4 Gauti informaciją apie tai, ar Naujoji Karklė tvarko jo Asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais.

9.5 Gauti jo paties pateiktus Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas).

9.6 Atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis.

9.7 Pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas www.ada.lt, jei Klientas mano, kad jo Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

 

Kontaktinė informacija

 

10.1 Klientas turi teisę kreiptis į Naujoji Karklė, siekdamas pateikti paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus dėl Asmens duomenų tvarkymo.

10.2 Naujoji Karklė kontaktiniai duomenys skelbiami Naujoji Karklė interneto svetainėje www.naujojikarkle.lt .

 

Principų galiojimas ir pakeitimai

 

11.1 Klientai su šiais Principais gali susipažinti Naujoji Karklė centriniame biure ir internete: www.naujojikarkle.lt  

11.2 Naujoji Karklė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šiuos Principus, informuodamas Klientą apie pakeitimus paskelbiant  Naujoji Karklė interneto svetainėje, informuojant Klientą el.paštu ar interneto žinute ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo.

bottom of page